to .MSI or not to .MSI

Usustavasti teavad kõik selle blogi lugejad mis asi on Windows installer ja mis ja kuidas süüa MSI faile.

Nüüd SCCM 2012 abil on tarkvara levitamine mugavam ja paindlikum kui kunagi varem, kuid selle võrra on suurem rõhk MSI kujule pakendatud tarkvaral. Paraku (jah paraku) on omajagu tarkvara maailmas pakitud exe, cab või kes-teab-mis-kujul.

  1. Esimese järjekorras võib tekkida vajadus Windows installeris pakendatud tarkvara automaatseks installiks. “Elementarne Watson!”  Kasuks tuleb MSIEXEC’I käsurea parameetrite uurimine.
   msiexec /I installer.msi /qn

   (see lisab quiet ja no progres oleku)

  2. Mõned installerid võivad vajada EULA’ga nõustumist või siis restardivajaduse mahasurumist. Mõnikord võibolla kasu käsureale parameetrite
   “ACCEPTEULA=YES” või “REBOOT=ReallySupress”.

   lisamisest. Mõnikord – sellepärast, et algupärane pakendaja on sellele mõelnud ja vastvad võimalused sisse kirjutanud.

  3. MSI käitumist on võimalik juhtida veel .mst ( ehk transform) failiga. Vastava utiliidi abiga on võimalik koostada msi’le vastav “vastuste” failiga. Sinna saab salvestada litsentsivõtme, paigalduskausta, teha komponentide valiku ja panna paika mõningane seadistus. Tuntuim selline on eelmiste MS Office versionide Resource kitis olnud Customization Wizard. (MS Office 2010 puhul on vastav võimekus juba setup.exe sees olemas ja tulemuseks genereerib hoopis .msp faili.) Ehk tuleb uurida, kas tootega on kaasas taolune võimalus.
  4. Kui sellised valikud ei tööta või pole piisavad tuleb minna rohkem destruktiivsemks. MSI iseenesest on binaarfail ja niisama lihtsalt seda soovitud suunas ei kruti. Siin tuleb üles otsida mõni vanem MS SDK ja leida sealt sees Orca nimeline tööriist. Orca pole tänasel päeval enam MS poolt toetatud , kuid MSI failide avamiseks, muutmiseks ja taassalvestamiseks siiski veel sobiv. Orca abil on võimalik muuta objekte/väärtusi/dialooge või neid üldse kustutada. Siinjuures peaks olema ettevaalik ja muudetud pakki korduvalt testima. teoorias on Orca abil võimalik ka tühjalt lehelt MSI kokku panna, kuid see nõuab suuremaid teadmisi.
  5. Ports MSI tööriistu läheb juba suuresti programeerijate pärusmaale ja tarkvara ümberpakedamisel meid oluliselt ei aita. Nimetagem siinjuures MS Visual Studio, Wix Toolkit. MSi’de muutmiseks ja ümberpakendamiseks need väga ei sobi. Wix’I eripäraks on baseerumine käsureal, seega suurepärane utiliit automatiseerimiseks.
  6. Õnneks on olemas piisavalt ka sõltumatute tootjate tarkvara, mis on justnimelt mõeldud tarkvara ümberpakendsmiseks või omale sobivaks muutmiseks. Reeglina sisaldavad nii ümberpakendamisvõimalust kui ka MSI redaktorit (ja kasutajasõbralikumat kui Orca). Allpool mõned tuntumad tooted.

   Scriptlogic

   MSI Studio
   Caphyon Ltd. Advanced Installer
   Dell (endine Appdeploy.com) AppDeploy repakager

Kel soovi veel keerukamate ja täiuslikumate lahenduste järgi, siis need saavad juba terve desktopi- ja rakendushalduse frameworgi ja lahenduse. Nimetagem siin juures seesama Dell – KACE, Symantec – Altiris (kunagi ammu tuntud kui Wise) –  Deployment Solutions. Iseküsimus on kas neid SCCM’I kõrvale vaja.

  Millist ümberpakendajat kasutad Sina?
  keywords: msi, repackager, exe to msi, SCCM, application deployment
Advertisements